وزارت امور داخله‌ی افغانستان با نشر فهرست تازه 12 نفری از مرتکبان جرم در شهر کابل، از مردم خواسته است که در گرفتاری این چهره‌ها با پولیس همکار کنند.

moi

در اعلامیه این وزارت به نقل از مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله آمده است که در مبارزه بر ضد تروریزم، افراد قانون‌گریز و اخلال‌گران امنیت، سلیقوی برخورد نخواهد شد.

در ادامه این اعلامیه به نقل از آقای انداری آمده است: «به شما اطمینان می‌دهم که به تعقیب برنامه‌های که قبلآ آغاز گردیده بود، وزارت امورداخله بازهم برای شما، چهره‌هایی را فاش می‌کند که در برهم زدن زندگی عادی مردم مرتکب جرم شده‌اند، اما از پنجه قانون فراری اند.»

وزارت امور داخله افغانستان پیش از این نیز فهرست‌هایی از افراد قانون‌شکن و مرتکب جرم را نشر کرده که شمار زیادی از آنان در حال حاضر مورد پیگرد پولیس است.