سفیر هند در کابل در دیدار با معاون دوم رئیس جمهور گفته است که دولت هند خواهان همکاری‌های بیشتر در روند صلح با افغانستان می باشد.

afg india

وینی کمار سفیر هند در کابل امروز (7حوت) در دیدار با معاون دوم رئیس جمهور ضمن اعلام حمایت کشورش از سیاست‌های حکومت افغانستان گفته که دهلی نو علاوه بر مصالحه در حوزه انتخابات ریاست جمهوری، همکاری‌های تجارتی و پروژه‌های انکشافی با افغانستان همکاری می کند.

سفیر هند بر روند صلح به رهبری حکومت افغانستان تاکید کرده است. او تصریح نموده که کشورش طرفدار انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان است و آماده مشوره‌های فنی جهت تامین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری با کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان می باشد.