وزارت دفاع افغانستان از افتتاح نخستین مرکز سمع شکایات با وسایل و تجهیزات مجهز در وزارت دفاع ملی خبر داده است.

photo_2019-02-23_16-31-37

این وزارت با نشر یک اعلامیه گفته است، امروز شنبه(4 حوت) نخستین مرکز سمع شکایات با وسایل و تجهیزات مجهز و نوکریوالی 24 ساعته را به منظور ثبت، بررسی و رسیدگی به مشکلات تمام پرسونل وزارت دفاع که صدای آن‌ها تا اکنون خاموش بوده، آغاز به کار نموده است.

معاون رییس ستاد ارتش افغانستان در این مراسم گفته است، اگر صدا و شکایات منسوبین وزارت دفاع ملی به خوبی شنیده نمی‌شد، با ایجاد این مرکز، بدون استثنا و به صورت جدی رسیدگی خواهد شد.

داکتر محمد ناصر اصفیا، سربازرس وزارت دفاع ملی از منسوبین اردوی ملی افغانستان خواست برای مبارزه جدی علیه هر نوع فساد و اعمال غیرقانونی، شکایات و مشکلات‌شان را در مراکز سمع شکایات ثبت نمایند.