مقامات محلی ولایت غزنی از گشایش شاهراه کابل ـ قندهار پس از یک هفته خبر داده‌اند.

photo_2019-02-23_15-26-05

دفتر مطبوعاتی ولایت غزنی گفته است، شاهراه کابل ـ قندهار که اﺯ یک هفته به این‌سو در منطقه ولسوالی مقر اﺯ سوى معترضین به روی ترافیک مسدود شده بود، امروﺯ شنبه(4 حوت) به روی ترافیک باﺯ شده است.

این در حالی است که معترضین از یک هفته به این‌سو در منطقه مقر این ولایت، شاهراه را به روی ترافیک مسدود نموده و خواهان ارتقاء ولسوالی مقر به ولایت بودند.