شاهراه سالنگ همچنان به روی ترافیک مسدود است

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفته است، این شاهراه بنا به سنگین بودن برف و سرازیر شدن برف کوچ‌ها، به روی ترافیک مسدود است.

salang

این ریاست افزوده است، برف‌باری در سالنگ‌ها بعد از ظهر امروز پنج‌شنبه(2حوت) قطع، اما وزش باد‌های سنگین تا اکنون در سالنگ جنوبی محسوس است.

این ریاست تصریح کرده است، فعالیت تیم‌های عملیاتی از نیمه‌های شب گذشته تا اکنون جریان دارد و به دلیل سنگین بودن برف و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها، این شاهراه به روی ترافیک مسدود است.

2 / اسفند 1397
#