کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در نظر دارد تا یک سال آینده تمام اطلاعات بنیادی کارکنان خدمات ملکی این کشور را در سیستم جامع، یک‌پارچه و مدرن مدیریت منابع انسانی (HRMIS) ثبت کند.

این کمیسیون گفته است که مرحله اجرایی ثبت معلومات در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی روز شنبه(27 دلو) به صورت رسمی، با ثبت معلومات احمدنادر نادری، رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز شد.

photo_2019-02-17_13-06-35

کمیسیون اصلاحات اداری افزوده که سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی طوری طراحی شده که در کنار مشخصات هویتی کارمندان، معلوماتی چون تاریخ اولین تقرر کارمند در اداره دولتی، ایمیل‌ آدرس، شماره تماس، درجه تحصیل و رشته‌های تحصیلی کارمندان و هم‌چنین معلومات در مورد وظیفه (عنوان وظیفه، موقعیت وظیفه، موقف وظیفه‌ای، نوعیت مقرری و نوعیت معاش) را نیز در بر می‌گیرد.

این کمیسیون تصریح کرده که افغانستان هم اکنون حدود ۴۲۴ هزار کارمند خدمات ملکی دارد و با ثبت معلومات این کارمندان در سیستم اطلاعات منابع انسانی، جلو حضور «کارمندان خیالی» گرفته خواهد شد.

گفتنی است که روند ثبت و جمع‌آوری اطلاعات کارمندان دولتی از کمیسیون مستقل اصلاحات اصلاحات اداری و خدمات ملکی شروع شده و پس از آن در وزارت معارف تطبیق می‌شود.