رییس جمهور در مورد عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارت دولتی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری  فرمان داده است.

در فرمان رییس جمهور آمده است که  به‌منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و عدم مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ یک از کارمندان دولتی حق اعمال نفوذ بر رأی‌دهندگان به مقصد اظهار یا افشای رأی آن‌ها یا وادارساختن ایشان به رأی‌دادن به کاندیدای معین و یا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی، سری‌بودن و مستقیم‌بودن آرای رأی‌دهندگان گردد را ندارد.

photo_2019-02-13_15-10-42

در این فرمان افزوده شده که رعایت اصل بی‌طرفی حین اجرای وظایف محوله مرتبط به فعالیت‌های انتخاباتی از سوی کارمندان دولتی ضروری است.

در فرمان ریاست جمهوری با بیان اینکه کارمندان دولتی نمیتوانند با استفاده از موقف وظیفوی خود به ‌منظور تقویت یا تضعیف موقف کاندیدای مشخص استفاده نماید گفته شده است ماموین دولتی از دعوت از کاندیدان انتخابات ریاست‌جمهوری در افتتاح پروژه‌ها یا محافل رسمی خودداری نمایند.

در این فرمان تاکید شده که هرگاه مقامات و کارکنان ادارات دولتی از اصول این فرمان تخلف نمایند غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح، معرفی خواهند گردید.