حامد کرزى رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز دوشنبه (22دلو) با وینى کمار سفیر هندوستان مقیم کابل دیدارکرده است.

mod

در این دیدار طرفین روی نشست بین الافغانى مسکو و پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده اند.

رئیس جمهور پیشین از سفیر هندوستان خواسته است که در راستای صلح دایمی در افغانستان همکاری همه جانبه نمایند.