مسوولین وزارت فواید عامه از تکمیل شدن 90 درصد کار ساخت پل دوم هارون خیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست خبر داده اند.

mow

این وزارت گفته است که این پل به هزینه 26 میلیون افغانی بالای دریایی توری اوبه ولسوالی علی شیر ولایت خوست ساخته می شود.

این پل 40 متر طول و 7.9 متر عرض دارد که تاکنون 90 درصد ساخت آن پیش رفته است.

به گفته وزارت فواید عامه، این پل از سوی دولت افغانستان تمویل و توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه اعمار می گردد.