رحمت الله نبیل با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است.

nabil

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان جنرال مراد علی مراد و مسعوده جلال را به ترتیب معاونانش انتخاب کرده است

این در حالی که امروز نیز احمد ولی مسعود و گلبدین حکمتیار خود را به عنوان نامزدان ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.