ابراهیم الکوزی امروز شنبه با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

afg elections

آقای الکوزی خدیجه غزنوی و سید سامع کیانی را به عنوان معاونان انتخاب کرده است.

قبل از این نیز رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود و گلبدین حکمتیار نیز خود را امروز به عنوان نامزدان ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.