وزارت مالیه افغانستان مرکز واحد جمع‌آوری مالیات و عواید دولتی را در کابل افتتاح کرد

وزارت مالیه افغانستان برای نخستین بار به همکاری اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی، مراکز مختلف جمع‌آوری مالیات و عواید را زیر یک چتر واحد درآورده است.

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان در امور زیربناء امروز چهارشنبه(12 جدی) در مراسم افتتاح این مرکز گفت: “هدف ایجاد این مراکز عصری‌سازی و شفافیت در پروسه‌های جمع‌آوری عواید ملی می‌باشد، همچنان این مراکز تسهیلات زیادی را برای مالیه‌دهندگان و تجار ملی فراهم می‌نماید”.

kabul

وی افزود: “مراکز متذکره با تکنالوژی معلوماتی عصری و سیستم سیگتاس مجهز می‌باشند و تمام کارمندان آن جدیدا استخدام گردیده‌اند که ضمن برخورداری از ظرفیت بلند، امورمحوله را با تعهد، صداقت و انرژی انجام می‌دهند.”

به گزارش وزارت مالیه، افتتاح این مرکز، باعث کاهش زمان پروسه‌های طی مراحل مالیاتی، جلوگیری بیش از حد از اسناد کاغذی(بروکراسی)، کاهش و کنترول پروسه‌های مالیاتی، اتصال سیستم مالیاتی با فایبر نوری، تائید و تصدیق اسناد مالیاتی، سیستم ثبت صدا و ویدیویی شکایات مالیاتی، امور توزیع جوازهای کاری و تصفیۀ مالیات خودی از طرف مالیه دهندگان تحت یک چتر واحد می‌گردد.

12 / دی 1397
#