مقامات محلی از تسلیم شدن یک جنگجوی طالبان به نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار خبر داده اند.

nangharhar.jpg 2

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است، که در ولسوالی غنی خیل این ولایت، عنایت خان یک جنگجوی طالبان با یک میل سلاح کلاشینکوف، تسلیم نیروهای امنیتی شده است.