وزارت ترانسپورت از بخشیده شدن تمام جریمه‌های شرکت‌های ترانسپورتی خبر داده و از موترداران خواسته که در زمینه تجدید اسناد وسایط‌شان اقدام کنند.

ولایت هرات در یک خبرنامه گفته است، همزمان با بهره‌برداری از تأسیسات رفاهی ترمینال مسافربری شمال شهر هرات، برنامه نصب نمبر پلت موترهای باربری در این ولایت آغاز شده است.

مسوولان وزارت ترانسپورت می‌گویند: “برنامه نصب نمبر پلت‌های وسایط باربری بر اساس فیصله کابینه به هدف جلوگیری از فرار عواید، حاکمیت قانون و کاهش جرایم روی دست گرفته شده است”.

herat cars

این در حالی است که تأسیسات رفاهی ترمینال مسافربری شهر هرات با هزینه 1.5 میلیون افغانی بازسازی شده است.

وزارت ترانسپورت از تمام موترداران خواسته تا به خاطر جلوگیری از اخاذی برای تجدید اسناد وسایط‌‌شان اقدام نمایند، زیرا تمام جریمه‌های شرکت‌های ترانسپورتی بخشیده شده است.

به گفته مسوولان ریاست ترانسپورت ولایت هرات، برنامه نصب پلت وسایط باربری ظرف یک هفته در ولایت هرات تکمیل خواهد شد و بعد از آن به هیچ یک از وسایط باربری بدون پلت جدید اجازه حرکت و فعالیت داده نخواهد شد.

قرار است در هر یک از دروازه‌های ورودی شهر هرات در ساحه 500 جریب زمین ترمینال‌های معیاری ساخته شود.