ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تاکید محمد اشرف غنی به مردم بر خرید گوشت مرغ داخلی خبر داده است.

رییس‌جمهور روز گذشته(دوشنبه، 10 جدی) در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، در زمان بحث بالای پروژه گوشت مربوط وزارت دفاع ملی و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی، بر خریداری گوشت مرغ از تولید کنندگان داخلی در قراردادها تأکید نموده است.

Chicken afg

این در حالی است که واردات گوشت مرغ پیر و آلوده به میکروب یک چالش دیگر فرا راه شهروندان افغانستان قرار داد.

نصیراحمد درانی، وزیر زراعت در این زمینه گفته است: از واردات مرغ‌های پیر، به خاطر مشکلات صحی‌شان و به منظور رشد سکتور مرغداری جلوگیری می‌کنیم و در صورت مشاهده در بازار، پس از موعد معین (سه روز) با فروشند‌گان برخورد جدی صورت می‌گیرد.