رسانه‌های سعودی گزارش داده‌اند که دور جدید گفتگوهای صلح افغانستان در ماه جنوری آینده در این کشور صورت می‌گیرد.

af AUE

این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این موضوع در گفتگو میان شاه عربستان و رییس‌جمهور افغانستان تأیید شده است.

با وجود این‌که طالبان اعلام کرده در دور جدید گفتگوها با نمایندگان حکومت افغانستان مذاکره نمی‌کنند، اما حکومت اعلام کرده که نمایندگان خود را به نشست جده خواهد فرستاد.