رسانه‌ها از برنگشتن شش ورزشکار تیم ملی معلولین و چند مقام دولتی از استرالیا به کشور خبر داده‌اند.

تلویزیون یک به نقل از رسانه‌های استرالیایی نگاشته است، شش ورزشکار افغان به همراه چند مقام دولتی برای انجام مسابقات والیبال به استرالیا رفت بودند که دوباره به کشور برنگشته‌اند.

afg disable

در این مسابقات هشت بازیکن معلول والیبال به همراه سه مقام دولتی از افغانستان اشتراک کرده بودند.

این بازیکنان معلول در ماه اکتوبر برای انجام مسابقات رسمی وارد سیدنی استرالیا شده بودند.