نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارتخانه گفت چند مهاجم داخل ساختمان این وزارتخانه شده‌اند و اکنون صدای تیراندازی در محل شنیده می‌شود.

آقای رحیمی می‌گوید تاکنون ۲ مهاجم کشته شدند.

nusrat rahimi

یکی از شاهدان عینی در وزارت فواید عامه نیز به بی‌بی‌سی گفت که هدف حمله این وزارتخانه بوده و نیروهای امنیتی توانسته که شماری از کارمندان دولتی را از محل حمله سالم خارج کند.

انفجار اولی دقیقا زمانی رخ‌داد که کارمندان در حال بیرون از این وزارت بودند.

وزارت بهداشت افغانستان گفته است که تاکنون ۴ زخمی به شفاخانه انتقال داده شده‌اند.