وزیر امورمهاجرین افغانستان از مهاجر بودن بیشتر از 6.5 میلیون تن از شهروندان این کشور در کشورهای بیرونی خبر داده است.

سید حسین عالمی بلخی امروز سه شنبه(18 دسامبر) در محفل تجلیل از روز بین المللی مهاجر افزود، نزدیک به 3 میلیون پناهنده و 4 میلیون مهاجر افغان در کشورهای بیرونی زندگی می کنند.

همچنان وی در ادامه گفت، در سال جاری تا اکنون 800 هزار عودت کننده که 16 هزار آن دارای کارت پناهندگی و متباقی افراد عودت کننده فاقد مدرک بودند، به کشور برگشته اند.

afghan-refugees

عالمی بلخی خاطرنشان کرد که در کشور ایران 800 هزار مهاجر غیرقانونی تا اکنون ثبت شده و نیازمند توزیع پاسپورت می باشند. در کشور پاکستان نیز تا اکنون 350 هزار پاسپورت توزیع شده و متباقی مهاجرین منتظر پاسپورت می باشند.

بلخی در ادامه بیان داشت که در سال جاری افغانستان (650000) هزار بیجاشده داخلی ناشی از جنگ و خشکسالی داشته و بخش عمده آن در هرات و بادغیس مستقر هستند. انتقال بیجا شدگان به محلات اصلی شان همچنان ادامه داشته و تعدادی زیادی از ولایت هرات به محلات اصلی شان متقل شده است. وی گفت در زمستان سال جاری (84) هزار فامیل بیجا شده را در حال توزیع کمک بوده و (28) هزار فامیل دیگر در معرض آسیب پزیری بوده و نیازمند جدی به کمک دارند.

وزیر امور مهاجرین یکی از چالش های این وزارت را مهاجرت های غیر منظم و قاچاقی یاد نموده است.