ارگ ریاست جمهوری از تاکید بورد مشورتی صلح بر مذاکره با طالبان توسط دولت افغانستان خبر داده است.

ارگ ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته است که جلسۀ بورد مشورتی صلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز دوشنبه (26 قوس) در قصر چهارچنار ارگ دایر گردیده است.

arg

در این جلسه اعضای بورد مشورتی صلح بر مذاکره با طالبان توسط دولت افغانستان گفته اند که « صلاحیت مذاکره بر اساس قانون اساسی کشور از حکومت بوده، نه احزاب سیاسی.»

در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه نیز گفته است که تمام اقداماتی که در رابطه به صلح صورت می‌گیرد با همه شریک می‌شود. چیز پنهان وجود ندارد و در این شرایط ما همه در یک صف از پروسۀ صلح حمایت کنیم و نباید به عناوین مختلف تقسیم شویم.

وی در ادامه تاکید کرده است که «برای گفتگوهای صلح چتر حکومت بحیث یک نهاد مسوول حتمی است».