هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) می‌گوید که از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می‌کند.

در یک اعلامیه یوناما آمده است: “بر مبنای مأموریت این سازمان من‌حیث یک مأموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم همکاری‌های منطقوی پشتیبانی می‌نماید. این مأموریت از حکومت‌داری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان‌ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده‌اند، حمایت می‌کند.”

UNAMA

این نهاد در ادامه گفته است که یوناما “همکاری مشترک” و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام‌های دیپلماتیک با توسل به اصل استقلالیت، بی‌طرفی و یک‌پارچگی این سازمان را برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می‌نماید.

این مأموریت حمایت بین‌المللی در راستای پیشرفت افغان‌ها و اولویت‌ها در زمینه امور بشری را هماهنگ می‌کند.