دیدار سفیر ترکیه با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست اجرایی از دیدار ارطغرول سفیر ترکیه با حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایی خبر داده است. این دیدار امروز یک شنبه در اقامتگاه آقای محقق انجام شده است.

25 / آذر 1397
#