فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز شنبه ( 17 قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت که امتحان سراسری کانکور امسال نیز مانند گذشته به صورت عمومی برگزار می شود، اما برای ۲۵ درصد سیت‌های کانکور در رشته‌های طب، انجنیری، حقوق اقتصاد، زراعت وکمپیوتر ساینس، تنها در سطح هرزون رقابت صورت می‌گیرد.

براساس این برنامه، تمام ولایت‌های افغانستان به شمول پایتخت، بر اساس رشته‌های مورد نیاز، در هشت زون تقسیم بندی شده وسهمیه رشته‌های مورد نیاز با توجه به دریافت بالاترین نمره کانکور در نظر گرفته شده است.

امین در ادامه گفت که برای راه‌یافتگان از طریق این تقسیم‌بندی، سمستر صفری در پوهنتون‌ها برگزار خواهد شد تا آنان برای شروع تحصیل در رشته‌های یادشده، آماده شوند.

فیصل امین سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان
فیصل امین سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی تاکید کرد که این طرح با توجه به وضعیت کنونی کشور تصویب شده تا از طریق آن، بتوانیم کادرهای محلی و بومی را برای مناطق خودشان تربیه کنیم؛ زیرا به گفته او، هم‌اکنون در برخی ولایات حتی یک داکتر وجود ندارد.

او افزود: ما نیاز به متخصصانی داریم که در محلات شان کار کنند. متاسفانه اکثر کسانی که تحصیل می‌کنند دوباره به محلات شان نمی‌روند، ما هم اکنون در ولایت پکتیکا یک داکتر نداریم؛ لذا این طرح برای کسانی است که ظرفیت دارند اما زمینه برای شان وجود ندارد.

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که امتحان کانکور یک پروسه رقابتی و ملی است و بحث سهمیه بندی کانکور به اساس نفوس ولایت‌ها در طرح جدید این وزارت، منتفی است.