مسولین دفتر تیکا در افغانستان از افزایش کمک این موسسه با وزارت معارف در سال آینده میلادی خبر داده اند.

وزارت معارف در یک اعلامیه گفته که دفتر هماهنگی و همکاری ترکیه در افغانستان به 300 تن از معلمانی که در برنامه ارتقای ظرفیت که از سوی این موسسه برگزار شده بود، شهادت نامه اعطا کرده است.

TIKA

داکتر میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف در این برنامه که امروز در خانه معلم برگزار شد بود از همکاران بین‌المللی افغانستان برای بهبود معارف در افغانستان، خواستار تقویت ظرفیت‌های داخلی در بخش آموزش و پرورش شده است.

علی اورگون ازترک، رئیس دفتر هماهنگی و همکاری‌ ترکیه در افغانستان (تیکا) در این برنامه از افزایش همکاری‌های این موسسه با معارف افغانستان در سال آینده میلادی خبر داد.

گزارش شده که تاکنون چهار هزار نفر از معلمان افغانستان در رشته‌های کیمیا، فزیک، بیولوژی و ریاضی در برنامه های ارتقای ظرفیت تیکا شرکت کرده‌اند.