مسولین امنیتی از بازداشت یک قاچاقبر مواد مخدر در میدان هوای بین المللی حامد کرزی خبر داده اند.

KABUL POLICE

وزارت داخله در یک اعلامیه گفته که منسوبین پولیس سرحدی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یک تن را به اتهام چاقاق 2 کیلو و 586 گرام مواد مخدر نوع هیروئین که در داخل یک بیک سفر جاسازی کرده بود بازداشت کرده اند.

در مورد هویت فرد بازداشت شده معلومات بیشتری ارائه نشده است.