وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز کار سروی ساحه باستانی معدن مس عینک ولایت لوگر در هفته آینده خبر داده است.

این وزارت در یک اعلامیه گفته است، رییس عمومی بانک جهانی روز سه‌شنبه(13 قوس) در دیدار با حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از ادامه همکاری‌های این نهاد با این وزارت اطمینان داده است.

Mes_Aynak_Jerome_Starkey

در این دیدار در رابطه به پروژه حفریات ساحه باستانی مس عینک، مساعد ساختن زمینه به خاطر کار حفریات در آن ساحه و ادامه همکاری‌های بانک جهانی با وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت‌وگو شده است.

این در حالی است که قرار است پس از یک هفته، کار سروی ساحه باستانی مسک عینک به خاطر فراهم ساختن تسهیلات بیشتر حفر آثار تاریخی از سوی یونسکو، به همکاری باستان‌شناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شود.