مقام‌های محلی از تسلیم شدن 16 تن داعشی و پیوستن 14 طالب به پروسه صلح در ولایت ننگرهار خبر داده اند.
در اعلامیه مقام ولایت ننگرهار آمده است، که در اثر تلاش های ریاست امنیت ملی ننگرهار 16 عشی با سلاح و مهمات به دولت تسلیم شده اند.
این علامیه هم‌چنان افزوده شده است که 14 طالب نیز امروز به پروسه صلح پیوسته اند.

nan ISIS Taliban
اعلامیه به نقل از عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار نوشته است که این افراد در ولسوالی های مومندره، خوگیانی، شیرزاد، غنی خیل، اچین و نازیان فعالیت های تخریبی و تروریستی انجام می دادند.
خوگیانی در ادامه گفته است که این افراد به تعداد 32 میل سلاح دست داشته شان را نیز به دولت تسلیم کرده اند.