دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس ولایت فاریاب از بازداشت یک تن به همراه ده هزار افغانی پول جعلی خبر داده است.

AFGHANI
پولیس فاریاب در یک اعلامیه گفته است، یک تن از باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش امروز در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب با ده هزار افغانی پول جعلی بازداشت شده است.