مسولان محلی از انفجار ماین مقناطیسی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خبر داده اند.

police
عطاالله خوگیانی به خبرنامه گفت که شام امروز در ناحیه اول شهر جلال آباد ولایت ننگرهار یک ماین مقناطیسی که در یک موتر جاسازی شده بود انفجار نموده است.
وی تاکید کرد که این انفجار تلفاتی در پی ندارد.