وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفته است که “شماری از شهروندان کابل تحت عناوین مختلف بدون هماهنگی قبلی و اخذ اجازه از ارگان‌های امنیتی به ویژه پولیس ملی، دست به تظاهرات و راه پیمایی می‌زنند که در مواردی با توجه به آسیب‌پذیر بودن این نوع حرکت‌ها، واقعات ناگواری رخ می‌دهد که این امر باعث اخلال نظم و امن عامه و خسارات هنگفت مالی به شهروندان می شود”.

این وزارت از شهروندان خواسته است، با رعایت قانون و مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، از هرگونه اغتشاش و آشوب که سبب تحمیل خسارات به دارایی‌های عامه و اخلال نظم و امن عامه گردد، خودداری نمایند.

moi

وزارت داخله در ادامه تاکید کرده که در صورت بروز هرگونه تخطی و تجاوز به جان و مال مردم، پولیس ملی وظیفه خود می‌داند تا با متخلفین برخورد قانونی و جدی نماید.

این وزارت افزوده که تظاهرات مسالمت‌آمیز مطابق قوانین و آزادی‌های مدنی فردی مسجل شده در قانون اساسی کشور از جمله حقوق شهروندان است.

این در حالی است که اعتراض‌های مردم در واکنش به دستگیری فرمانده علی‌پور در کابل و بامیان، با مداخله پولیس به خشونت کشیده است. معترضین خواهان رهایی هرچه فوری فرمانده علی‌پور هستند.