محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان دستگیری فرمانده علی پور مشهور به شمشیر را یک اشتباه خوانده و خواستار رهایی او شد.

آقای محقق به خبرنگار آوا گفته است، دستگیری علی پور مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه برعکس باعث افزایش فاصله بین مردم و حکومت خواهد شد.

وی خواستار رهایی فرمانده شمشیر شد.

moqaqiq

این در حالی است که صبح امروز فرمانده علی پور توسط نیروهای امنیتی در حوزه ۱۳ امنیتی کابل دستگیر شده است.

به دنبال این دستگیری، مردم در کابل و ولایت بامیان دست به برپایی تجمع های اعتراضی زده اند.

آقای محقق برای شرکت در نشست بین المللی وحدت اسلامی در تهران به سر می برد.