رسانه های پاکستانی از دستگیری رهبر جنبش لبیک رسول الله در این کشور خبر داده است.
فواد حسین چودهری، وزیر اطلاع رسانی پاکستان تایید کرده که خادم حسین رضوی رهبر جنبش لبیک رسول الله بازداشت و به یک هوتل منتقل شده است.

khadam hossin razawi
جنبش لبیک رسول الله بعد از این که با دولت مذاکره کرده و تظاهرات خود را به تاریخ 25 نوامبر متوقف نموده بازداشت شده است.
وزیر اطلاع رسانی پاکستان تاکید کرده که “برای حفاظت از جان و مال مردم چاره‌ای جز دستگیری رهبر این جنبش نداشتیم.”
اعتراض این جنبش زمانی آغاز شد که دادگاه عالی پاکستان حکم تبرئه آسیه بی بی زن مسیحی که متهم به توهین به پیامبر بود را صادر کرده است.
بعد از توافق میان حکومت پاکستان با جنش لبیک بر سر بازنگری حکم این محکمه اعتراضات این جنبش پایان یافته بود اما گفته می شود که آن ها دوباره اعتراضات خود را از سرگرفته اند.