مسئولین امنیتی از بازداشت یک تن به اتهام ترور رئیس شورای علمای ناحیه هفتم شهر کابل خبر داده است.

Head Of 7 PD Ulema Council Assassinated

بصیر مجاهد، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به خبرنامه گفت که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز شنبه (3 قوس) مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای ناحیه هفتم شهر کابل از طرف یک تن در این ناحیه ترور شده است.

مجاهد در ادامه تاکید کرد که بعد از تیراندازی پولیس عامل این ترور را با سلاح دست داشته اش بازداشت نموده است.