وزارت زراعت افغانستان از تصویب و امضای آجندای یک‌پارچه‌ی تجارت میان 11 کشور عضو گروه «CAREC» خبر داده است.

در یک اعلامیه این وزارت آمده است، این آجندای یک‌پارچه‌ی تجارت در هفدهمین نشست وزیران این گروه در ترکمنستان تصویب شده و نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، نماینده افغانستان در این نشست بوده است.

وزیران کشورهای عضو این گروه، درباره‌ی وضعیت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و تجارت صحبت کرده و نیز آجندای یک‌پارچه برای تجارت ۲۰۳۰ و برنامه‌ی اجرایی آن را تصویب کرده‌اند.

CAREC

تصویب این سند به عنوان استراتژی درازمدت برای رشد تجارت میان کشورهای عضو «CAREC» و فراتر از منطقه، عمل خواهد کرد.

در برنامه‌ی «CAREC» یا همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیا، ۱۱ کشور افغانستان، آذربایجان، جمهوری خلق چین، گرجستان، قزاقستان، جمهوری قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان عضو اند.

این برنامه از سوی شش نهاد چندجانبه پشتیبانی می‌شود.

اهداف درازمدت این برنامه، «همسایه‌گان خوب، همکاران خوب و چشم‌اندازهای خوب» است.