زنان ولایت بلخ روز گذشته (11 عقرب) خواستار شده تا پروسه صلح  حقوق شرعی زنان در نظر گرفته شود.

balkh peace

زنان ولایت بلخ در این اجتماع گفته اند که “در پروسه صلح به تمامی حقوق شرعی زنان که به اساس قانون اساسی و تعهدات بین المللی برای شان در نظر گرفته شده جدی مورد توجه قرار گرفته و آنرا در این پروسه از دست ندهند. به نظریات زنان کشور در تمام پروسه صلح احترام گذاشته و شامل قطعنامه نهایی شود.”

این زنان در ادامه تاکید کرده اند که مذاکرات پروسه صلح با اشتراک مردان و زنان افغان به طور علنی برگزار شود.