مسوولان کمیسیون انتخابات افغانستان امروز جمعه در یک نشست خبری خواهان برگزاری هم‌زمان انتخابات شورای ولایتی با انتخابات ریاست جمهوری شدند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی این کمیسیون تاکید کرد که برگزاری هم‌زمان شورای ولایتی با ریاست جمهوری از نگاه مالی اقتصادی‌تر، از نگاه امنیتی سهل‌تر و از نگاه مشارکت مردم، دارای مشارکت بیشتر خواهد بود.

IEC.jpg2

معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات گفت که اگر شورای ولایتی با تاخیر از انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد، ما با نقص سریع قانون اساسی روبرو می‌شویم.

خانم بادغیسی تاکید کرد که رایزنی‌ها در مورد انتخابات عزنی نیز جریان دارد و انتخابات پارلمانی غزنی نیز با انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی برگزار خواهد شد.