به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آرا و دستگاهای بیومتریک 20 ولایت به کابل رسیده است و تاهفته آینده تمامی دستگاها به کابل میرسند.

همچنین به گفته کمیسیون، تا بحال اطلاعات دستگاه‌های بیو متریک ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار وارد دیتابیس شده‌اند.

ELections

بر اساس زمان‌بندی قرار است در نوزدهم ماه جاری نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی افغانستان از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شود.

اما چندی پیش کمیسیون گفته بود، ممکن است اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به تاخیر بیفتد.