گروه داعش مسوولیت حمله امروز را که در نزدیکی زندان پلچرخی کابل رخ داد به عهده گرفت.

explosion in polecharkhi

این حمله که صبح امروز چهار شنبه ( 9 عقرب) رخ داد، یک موتر حامل کارمندان این زندان را هدف قرار داد که در نتیجه آن 7 تن کشته شدند.