نمایندگان ولایت غزنی در مجلس در مورد فاجعه ارزگان و شماری از ولسوالی‌های غزنی با طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی دیدار نمودند.

به گفته، محمد عارف رحمانی، نماینده ولایت غزنی، در این دیدار نمایندگان غزنی با وزیر دفاع ملی در مورد طرح جلوگیری از ایجاد فجایع بیشتر‌ در ارزگان، مالستان، جاغوری و سرکوب تروریستان طالب در ساحات ولسوالی ارزگان خاص صحبت نموده اند.

ghazni mps

وی علاوه کرده است، که در این دیدار فاجعه ارزگان به صورت جزئی و موردی با وزیر دفاع درمیان گذاشته شد. آقای بهرامی پس از شنیدن اظهارات این نمایندگان، تصمامی خود را در مورد سرکوب تروریستان و جلوگیری از فجایع انسانی و رسیدگی به بی جا شدگان ارزگان از امکانات وزارت دفاع ملی اتخاذ نموده است.