مقام های امنیتی از بازداشت پنج تن در این ولایت به اتهام اغتشاش خبر داده اند.

فرماندهی پولیس ولایت هرات در یک اعلامیه نگاشته است، امروز سه شنبه پنج تن را اتهام اغتشاش و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان این ولایت دستگیر نموده است.

herat.jpg police

این فرماندهی در ادامه گفته است، “تعدادی از اشخاص فرصت‌طلب به همرا یک تعداد از معتادین بدون آگاهی قبلی پولیس و در مغایرت با احکام قانون پولیس، قانون اساسی و قوانین تظاهرات و اجتماعات می‌خواستند در شهر هرات آشوب برپا نموده و زمینه‌ی ناامنی و چپاول دارایی عامه را مساعد نمایند تا یک تعداد دیگر افراد ولگرد از این فرصت استفاده کرده و دکاکین در شهر هرات را تاراج نمایند و باعث ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان شوند که توسط پولیس هرات بازداشت شدند”.

این فرماندهی در ادامه تاکید کرده است، گردهمایی و تظاهرات های مسالمت‌آمیز در چوکات قانون و آگاهی قبلی پولیس حق مسلم هر شهروند است.