گزارش ها از سراسر افغانستان حاکی از حضور گسترده زنان در پروسه انتخابات است.

به نقل از مقام های محلی و امنیتی در سرتاسر افغانستان، در این انتخابات زنان حضور گسترده داشته اند.

آمارها نشان می دهد که 1510659 نفر مرد و زن در ۲۷ ولایت در انتخابات اشتراک کرده اند.

مقام ها به خبرنامه گفته اند که زنان در این دور از انتخابات با شور و آگاهی بیشتری در این روند ملی شرکت کرده اند.

election

این در حالی است که صفحات اجتماعی نیز از حضور پررنگ این قشری از جامعه خبر داده اند.

این در حالی است که گروه های هراس افگن نیز با حملات بزرگ و کوچک نتوانستند این پروسه را اخلال کنند.

اما وزارت داخله اعلام داشته که در سرتاسر افغانستان 97 ملکی و 30 نظامی کشته و زخمی شده اند.