گزارش ها از ولایت هرات حاکی از وقوع یک انفجار در شهر هرات می باشد. تا کنون جزییات این انفجار مشخص نیست اما منابعی به خبرنامه آن را حمله انتحاری می گویند.

جزییات این انفجار در بخش های تکمیلی خبر.

Breaking-3-1