مسئولین اتحادیه صرافان هرات قاچاق دالر به بیرون از افغانستان را شایعه خوانده است.

بهاءالدین رحیمی، رئیس اتخادیه صرافان ولایت هرات به آوا گفته است، قاچاق ارز به کشورهای دیگر شایعه‌ای است که مردم درست کرده‌اند.

dollar

 وی در ادامه گفته است، این موضوع بر بازار ارز تأثیر گذاشته و نیز باعث شده تا دولت به این ولایت طور دیگر ببیند.

 این در حالی است که در روزهای گذشته رئیس نمایندگی بانک مرکزی در غرب کشور در یک نشست خبری از قاچاق ارز از طریق مرزهای مختلف به کشورهای همسایه قاچاق خبر داده بود.