ویس احمد برمک، وزیر امورداخله افغانستان، امروز چهارشنبه(۱۱میزان) در نشستی با شماری از مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران در این وزارت، از آن‌ها خواست که با توجه به شرایط حساس امنیتی در آستانه انتخابات پارلمانی، همکاری بیشتری با نهادهای امنیتی داشته باشند.

moi 2

وزیر امورداخله در ادامه با بیان این‌که “دشمنان مردم افغانستان می‌خواهند با راه‌اندازی تبلیغات منفی افکار عامه را تخریش کنند”، گفت: “اگر رسانه‌ها و خبرنگاران در این زمینه دقت لازم به خرج دهند و با روحیه همکاری با نیروهای امنیتی گزارش‌های خود را تهیه کنند، اثرات منفی تبلیغات دشمن کم خواهد شد و مردم احساس آرامش خواهند کرد”.

وی با اشاره به قربانی‌های نیروهای امنیتی و خبرنگاران گفت، در شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا روحیه همکاری بیشتری بین نیروهای امنیتی و خبرنگاران به وجود آید.