برخورد یک راکت در نزدیکی فرودگاه شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، تلفاتی به دنبال نداشته است.

rakite

بر اساس گزارش‌های محلی، شام امروز چهارشنبه(11 میزان)، یک راکت در نزدیکی فروگاه شهر جلال‌آباد برخورد کرده است.

عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار با تأیید این رویداد گفته است که برخورد این راکت، تلفاتی به دنبال نداشته است.