مخالفان مسلح در افغانستان، سد راه تطبیق واکسین پولیو است. وزیر صحبت عامه افغانستان با بیان این مطلب می‌گوید، با این روند نمی‌توان بیماری فلج اطفال را در افغانستان محو‌کند.

امروز چهارشنبه (4میزان)، وزیر صحت عامه که همراه با وزیران، فواید عامه، معارف و وزیر احیا و انکشاف دهات در مورد چگونگی تطبیق پروژه‌های انکشافی در مجلس استجواب شده بودند از چالش‌های امنیتی در راستای ارایه خدمات صحی در کشور خبرداد.

polio2

فیروزالدین فیروز، وزیر عامه می‌گوید کارمندان وزارت بنام‌های رابط و جاسوس مورد آزار قرار می‌گیرند.

به گفته فیروز الدین فیروز، وزارت صحت عامه برای ارایه خدمات صحلی در مناطق که طحت کنترل مخالفان مسلح است با چالش‌های جدی مواجه است. وزیر صحت عامه می افزاید، که افغانستان به جامعه بین الملل متعهد است که بیماری پولیو را دراین کشور محو کند اما مخالفان مسلح مانع تطبیق واکسین پولیو می‌شود. او علاوه کرد، این یک چالش جدی است و با این وجود افغانستان نمی تواند بماری فلج اطفال را محوکند