رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان که در حاشیه‌ی هفتاد و سومین اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک در اجلاس صلح نلسن ماندیلا سخن می‌گفت، از برنامه صلح  این حکومت و آمادگی برای صلح با مخالفان آشتی‌پذیر سخن گفت.

عبدالله عبدالله خاطرنشان کرد: “من این‌جا از  کشور و جامعه‌ای نمایندگی می‌کنم که در چهل سال گذشته شاهد درگیری، مداخلات بیرونی و رنج فراوانی بوده که به رغم اراده و خواست ما، از بیرون بر مردم ما تحمیل گردیده است”.

CE UN office

وی افزوده است: “ما از تصمیم و اراده نیروهای مسلح خود در جنگ با دهشت‌افگنی و همچنان کمک‌های سخاوت‌مندانه دوستان بین‌المللی که در دفاع از ارزش‌ها و اهداف مشترک در کنار ما ایستاده‌اند، تشکر و قدردانی می‌نماییم”.

رییس اجراییه حکومت علاوه کرده است: “پیام ما روشن است. ما از کشور و زندگی مردم خود و حقوق آنان در روشنایی نظم استوار بر قانون اساسی دفاع می‌کنیم، اما در عین حال آماده هستیم با مخالفان آشتی‌پذیر مسلحی که خشونت و دهشت‌افگنی را کنار بگذارند و تعهد خود را به افغانستان متحد، دموکراتیک، صلح‌جو و از نگاه اقتصادی مرفه اعلان نمایند، مذاکره و صلح نماییم”.