اشرف غنی در مراسم گرامی داشت از روز عاشورا در غرب کابل مجموعه ای از وعده های که پیش از این در هفته های گذشته در باره آن ها تصمیم اتخاذ کرده را اعلام داشت.

او گفت که می خواهد فردی را به عنوان مشاور ارشد خود از میان شهروندان هزاره غرب کابل برگزیند و او را مسولیت عمومی داده تا آدرس همگانی برای این بخش از کابل باشد. اما آقای غنی مشخص نساخت که نقش معاون دوم رییس جمهور از میان هزاره ها چه بوده و چرا او نمی تواند آدرس عمومی باشد.

آقای غنی در عین حال گفت که می خواهد کنترول بر نهادهای امنیتی در این حوزه را به نمایندگانی از هزاره ها واگذار کند.

ashraf ghani

رئیس جمهور همچنان در ادامه افزود که در مورد عملی شدن ماستر پلان غرب کابل، همکاری همه جانبه هزاره را می خواهد و تصریح کرد که جنگ موجود روحیه عمومی را هدف قرار داده است.

او در عین حال از ایجاد مرکز آتش نشانی و مرکز آمبولانس در غرب کابل در آینده نزدیک خبر داد. آقای غنی همچنان تاکید کرد که در مورد شفاخانه جناح نیز به صورت عاجل تصمیم گرفته خواهد شد. این شفاخانه با کمک حکومت پاکستان ساخته شده و در چند سال اخیر فعال نمی باشد.

ریس جمهور افغانستان در این مراسم از ایجاد یک معاونیت ویژه غرب کابل در فرماندهی پولیس کابل خبر داد و گفت که این معاونت مسئولیت تامین امنیت غرب کابل را دارد. او همچنان گفت که پوشش استخباراتی وسیع می‌شود و عملیات تصفیه ای در نقاط آسیب پذیر جریان دارد.