کمیته رؤسای مجلس نمایندگان افغانستان، بنا به درخواست نمایندگان این مجلس، روز دوشنبه آینده(19 سنبله) مسئولین ارشد امنیتی این کشور را برای استجواب فراخوانده است.

در آجندای تعیین شده برای نشست روز دوشنبه این مجلس آمده است: “استجواب وزیران دفاع و امورداخله و رییس عمومی امنیت ملی پیرامون اضاع امنیتی در سطح کشور به خصوص در ولایات غزنی و کابل”.

نمایندگان پارلمان افغانستان امروز شنبه(17 سنبله) در اولین نشست عمومی خود پس از تعطیلات تابستانی، با اشاره به تحولات یک و نیم ماه گذشته، به خصوص سقوط شهر غزنی و حملات متعدد تروریستی در شهر کابل، ارگان‌های امنیتی را در تأمین امنیت ناکام خواندند.

Breaking-3-1-1

از سوی دیگر، مجلس نمایندگان افغانستان برای نشست روز چهارشنبه آینده(21 سنبله) مسئولین کمیسیون انتخابات و رییس عمومی ثبت احوال نفوس را پیرامون تأمین شفافیت در انتخابات آینده و موجودیت تذکره‌های جعلی فراخوانده است.

این مجلس روز شنبه آینده(24 سنبله)، وزرای انکشاف دهات، زراعت و مالداری، انرژی و آب و رییس عمومی آبرسانی را نیز پیرامون خشک‌سالی و کمبود آب آشامیدنی و زراعتی در افغانستان، برای استجواب فراخوانده است.