سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از کمک ۱.۹میلیارد دالری امریکا در راستای بلند بردن توانایی‌های نیروهای افغانستان استقبال کرده است.

غفوراحمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است، با توجه به پلان چهارساله امنیتی، این کمک در بخش هوایی بسیار موثر است.

این مقام وزارت دفاع در ادامه گفته است، با این کمک توانایی و ظرفیت نیروهای افغانستان بیشتر می‌شود و تأثیر آن در میدان‌های جنگ بسیار مثبت است.

MOD

 وزارت دفاع امریکا هفته گذشته در یک خبرنامه اعلام کرد، به هدف فراهم ساختن تجهیزات برای نیروهای هوایی افغانستان، قراردادی به ارزش ۱.۹ میلیارد دالر با شرکت سیرا نیوادا کورپ به امضا رسیده‌ است.

در این خبرنامه آمده که این شرکت کارهایش را در رابطه به تحقق این پروژه در پایگاه هوایی مودی جورجیا و میدان‌های کابل، قندهار و مزارشریف به پیش می‌برد و این پروژه تا سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد.